web 2.0

Najlepsze zioła i minerały na serce

Zawał serca, udar mózgu i choroba wieńcowa

Błonnik, Gynostemma i Abana obniżając poziom cholesterolu we krwi chronią przed miażdżycą, która jest główną przyczyną tych schorzeń. Dodatkowo substancje aktywne zawarte w Gynostemmie i Abanie regulują ciśnienie krwi oraz mają działanie przeciwwolnorodnikowe - co eliminuje kolejne czynniki ryzyka. Abana i Gynostemma hamują proces agregacji płytek krwi, co redukuje tworzenie się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych .

Podwyższony cholesterol 

Błonnik rozpuszczalny (pektyny) jest rozkładany do trójkarboksylowych kwasów tłuszczowych, które odpowiadają za hamowanie biosyntezy cholesterolu w wątrobie. Dzięki swej konsystencji wyłapuje i usuwa kwasy żółciowe z jelit, które wątroba używa do produkcji cholesterolu. Wydalanie kwasów żółciowych to główny sposób pozbywania się przez organizm nadmiaru cholesterolu, gdyż nie może on, tak jak inne tłuszcze zostać zmetabolizowany. Błonnik nierozpuszczalny obniża poziom trójglicerydów we krwi, przez co zmniejsza ryzyko miażdżycy. Abana oraz Gynostemma znacząco obniżają całkowity cholesterol oraz LDL i trójglicerydy, podnosząc przy tym HDL. Dzieje się to poprzez wpływ ma wątrobowy metabolizm lipidów.

Miażdżyca 

Miażdżyca jest procesem dynamicznym, a zatem odwracalnym. Oznacza to, że długotrwałe stosowanie odpowiedniej diety oraz suplementów powoduje cofanie się zmian miażdżycowych. Dzieje się to stopniowo, poprzez:
  • obniżenie poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi, poprzez ich związanie i wydalanie z przewodu pokarmowego oraz zmianę metabolizmu lipidów w wątrobie
  • regulację ciśnienia krwi oraz działanie przeciwwolnorodnikowe
  • hamowanie procesu agregacji płytek krwi, co redukuje tworzenie się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych .
Bóle w okolicy serca 

Cofaniu się miażdżycy towarzyszy wzrost przepływu w naczyniach wieńcowych serca. Serce jest lepiej ukrwione i odżywione oraz lepiej zaopatrywane w tlen. Powoduje to ustępowanie bólów dławicowych, duszności oraz słabości. Dodatkowo Gynostemma działa wzmacniająco na serce powodując tłoczenie większej ilości krwi bez zmiany częstotliwości skurczów.

Toksyny 

Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie pomaga eliminować z organizmu toksyny, kwasy żółciowe, metale ciężkie (dzięki zdolnościom jonowymiennym wolnych grup karboksylowych), a nawet substancje rakotwórcze (np. poziom azotynów w organizmie skutecznie obniżają pektyny).

Synergiczne zestawy ziołowo-mineralne:

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Imię:


Email: